1. REZULTATUL FINAL OBTINUT DE CANDIDATI LA CONCURSUL ORGANIZAT pentru ocuparea unui post vacant de INSTRUCTOR DE EDUCATIE PRINCIPAL
  2. REZULTATUL FINAL OBTINUT DE CANDIDATI LA CONCURSUL ORGANIZAT Pentru ocuparea unui post
    vacant de MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR
  3. Lista cuprinzind rezultatele obtinute de candidati la Proba scrisa, Cu ocazia concursului pentru ocuparea unui post vacant de INSTRUCTOR DE EDUCATIE PRINCIPAL