IMG_9789Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi tratament, în baza prescripţiilor medicale.

Centrul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor medicale de bază.

Serviciile menţionate sunt acordate de asistenţi medicali/asistente medicale.

Centrul înscrie beneficiarii la un medic de familie și facilitează accesul acestora la cabinetul de medicină de familie.

Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice.