CITO Mediaș este o instituție de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap, din cadrul DGASPC Sibiu.

Obiective:

  • Furnizarea serviciilor sociale de calitate
  • Orientarea activităţii în interesul superior al beneficiarilor şi asigurarea participării acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale
  • Asigurarea resurselor umane materiale şi financiare necesare

Servicii oferite:

Categorii de beneficiari:

Persoane adulte cu dizabilităţi aflate în dificultate

Procedura de admitere:

Beneficiarul / familia sau reprezentantul său legal se adresează Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Sibiu din str. Mitropoliei nr. 2 Serviciul de Asistenţă Socială pentru Adulţi.

Criteriile de eligibilitate:

  • posesia certificatului de handicap,
  • concordanţa între tipul şi gradul de handicap şi serviciile asigurate de unitate,
  • domiciliul în judeţul Sibiu,
  • nivelul posibilităţilor de îngrijire în afara instituţiei,
  • alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială a solicitantului.