Art. 1. – Centrul de Integrare şi Terapie Ocupaţională Medias, denumit în continuare C.I.T.O., se organizează ca institutie cu personalitate juridica aflata in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, la randul ei aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, având sediul în Medias, str. G. Toparceanu nr. 14, judeţul Sibiu.
Art. 2. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
• Respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
• Asigurarea autodeterminării (libertății de alegere) şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
• Asigurarea dreptului de a alege;
• Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
• Participarea persoanelor beneficiare;
• Cooperarea şi parteneriatul;
• Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
• Abordarea comprehensivă (inteligentă), globală (totală) şi integrată;
• Orientarea pe rezultate;
• Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
• Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul insituţiei.
Art. 3. – Serviciile sociale furnizate de C.I.T.O sunt în conformitate cu standardele generale de calitate, cât şi a standardelor minime de calitate, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 4. -Serviciile sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de acreditare.

Citeste intreg GHIDUL BENEFICIARULUI in format PDF.