Plăţile evidenţiate în contul de execuţie a bugetului la data de 31.12.2015 se prezintă astfel:

 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indi-cator Buget

aprobat

Plati nete Cheltuieli efective Ponderea platilor nete in  bugetul aprobat % Disponibil credite bugetare
0 1 2 4 5 6 7
CHELTUIELI TOTALE (A + B)   1.393.950 1.286.111 1.226.313 92,26% 107.839,27
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.220.450 1.153.237 1.144.565.34 94,49% 67.212,70
TITLUL I.  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 503.350 497.134 509.597 98,76% 6.216
TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 20 717.100 656.103 634.968,34 91,49% 60.996,70
B. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 173.500 132.873 81.747,99 76,58% 40.626,57
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 70 173.500 132.873 81.747,99 40.626,57

 

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate conform clasificaţiei economice, după natura şi efectul lor economic şi conform clasificaţiei funcţionale, după destinaţia lor în baza activităţii şi obiectivelor ce au definit necesităţile publice, respectînd prevederile legale.

Citeste intreg raportul in format PDF.