Regulamentul de ordine interioară oferă informaţii despre Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş, despre statutul de angajat, despre drepturile şi obligaţiile ce revin salariaţilor, dar şi beneficiarilor.

La baza alcătuirii prezentului Regulament, se afla dispoziţiile Legii nr. 53/24 ianuarie 2003 – Codul muncii, Decretului pentru promulgarea Legii –Codul muncii nr. 68 / 24 ianuarie 2003, publicate în Monitorul Oficial nr.72/5 februarie 2003 şi alte prevederi cuprinse în legislaţia actuală. În privinţa beneficiarilor, documentul principal de la baza prezentului Regulament îl constituie Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 82/2015, respectiv, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş.

Acest regulament oferă procedurile şi prescripţiile cu caracter general, după care se desfăşoară activitatea în cadrul CITO Mediaş.

Activitatea specifică postului pe care îl ocupă fiecare angajat, este reglementată de fişa postului

Conducătorul locului de muncă are datoria să furnizeze salariaţilor subordonaţi şi beneficiarilor centrului informaţiile necesare referitoare la prevederile acestui regulament.

Prezentul regulament nu poate contraveni legislaţiei muncii şi a celei referitoare la persoanele cu handicap în vigoare, la data elaborării lui. Orice revizuire sau completare ulterioară a regulamentului, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţiile mai înainte menţionate.

Având în vedere caracterul dinamic al instituţiei, este posibil ca unele prevederi ale prezentului regulament să se modifice înainte de revizuirea lui. În acest caz, deciziile sau reglementările elaborate  devin obligatorii şi au caracter de anexă la prezentul regulament.

Prezentul Regulament de Ordine Interioară se aplică şi este obligatoriu pentru toţi salariaţii indiferent de poziţia ierarhică a acestora, precum şi pentru toţi beneficiarii centrului….

Citeste regulamentul complet in format PDF.