socializare-timp-liberCentrul oferă beneficiarilor  activităţi recreative şi de socializare pentru a se realiza un echilibru între activităţile de învăţare şi reabilitare, pe de o parte, şi cele de relaxare, pe de altă parte.

Personalul educaţional elaborează programul activităţilor recreative şi de socializare, ţinând cont de preferinţele şi particularităţile fiecărui beneficiar.

Fiecare beneficiar este ajutat să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi: cu părinţii/alţi adulţi importanţi pentru el, cu personalul din centru şi după caz, cu alţi profesionişti implicaţi în derularea planului de servicii personalizat.